Princip fungování tepelného čerpadla vzduchového zdroje

Princip fungování tepelného čerpadla vzduchového zdroje

Vezměte chladiva jako médium, chladivo může být odpařováno při -40 ° C nízké teplotě. Proto je s vnějším vzduchem rozdíl teplot. chladicí kapalina absorbuje teplotu z vnějšího vzduchu, komprimuje ohřev kompresoru, převádí vysokotlaký vysokotlaký plyn, vyměňuje teplo přes výměník tepla vodou, uvolňuje tlak přes expanzní ventil zpět do nízkoteplotního nízkotlakého zkapalněného stav, prostřednictvím kontinuálního cyklu chladiva.