Systém geotermálního tepelného čerpadla

Systém geotermálního tepelného čerpadla

Systém geotermálních tepelných čerpadel využívá přirozenou tepelnou kapacitu zeminy, podzemní vody nebo povrchové vody jako hlavního zdroje pro vytápění a chlazení. Skládá se z tepelných čerpadel s vodním zdrojem, zemního výměníku tepla, vnitřního klimatizačního systému a řídících systémů. Typické konstrukce geotermálních tepelných čerpadel zahrnují systém pozemní smyčky (vertikální smyčky ve vrtech a vodorovné smyčky v zákopech), systém podzemní vody a systém povrchových vod. Systém geotermálních tepelných čerpadel je jednou z nejvíce energeticky úsporných a šetrných k životnímu prostředí dnes dostupných technologií a je to inteligentní volba pro úsporu peněz a ochranu životního prostředí.