co je mikrochemické?

co je mikrochemické?

co je mikrochemické?

co je mikrochemické?

Mikrochemické technologie obvykle zahrnují systémy, jako je výměna mikro-tepla, mikro-reakce, mikro-separace a mikroanalýzy, z nichž první dva jsou důležitější.

Mikrochemická technologie začíná od zdroje procesu a zařízení pro chemickou přípravu a využívá mikrokanálový reaktor ke zlepšení míchání (přenos hmoty) a přenosu tepla a kapacita zadržování reakční kapaliny je malá (jiskrově bezpečná), bez výhody amplifikace účinek. Integrujte nepřetržitý ustálený stav a integrovanou automatizaci do optimalizace procesů chemické syntézy, návrhu a velkých výrobních procesů. Proces kontinuálního toku je důležitým technickým prostředkem ke zlepšení vnitřní bezpečnosti výroby nebezpečných chemických látek a k realizaci průmyslové transformace a modernizace.

Mikrochemický proces je chemický proces prováděný ve stísněném prostoru mikrometrů nebo sub milimetrů (0,1 - 1 mm) se středem na mikrostrukturované součásti. U mikroreaktorů je charakteristická délka obvykle menší než 0,5 mm. V mikrochemickém procesu malé měřítko disperze zlepšuje proces míchání a přenosu, čímž se zlepšuje kontrolovatelnost a účinnost procesu. Při použití v průmyslových výrobních procesech se velkovýroba obvykle dosahuje v souladu se základním principem paralelního zesílení.