Jaké jsou výhody mikroreaktorů?

Jaké jsou výhody mikroreaktorů?

Jaké jsou výhody mikroreaktorů?

Jaké jsou výhody mikroreaktorů?

1.A malé množství činidla, náklady jsou sníženy

Pokud se mikroreaktor použije ke zkoumání povahy látky nebo ke studiu chemického procesu, lze dosáhnout velmi malého množství reagencií. To výrazně snižuje náklady a umožňuje přesnější fyzikální a chemické vlastnosti.

2.Vysoká selektivita

Pro mnoho biochemických reakcí stejné reaktanty často produkují různé produkty. To se vysvětluje skutečností, že reakční podmínky nejsou dostatečně přesné a stabilní, což ovlivňuje reakční kinetiku a termodynamické procesy a ovlivňuje konečný produkt. V mikroreaktoru lze reakční podmínky správně regulovat, aby se dosáhlo vysoké přesnosti výběru produktu.

3.Zelená nízká spotřeba

Zvýšení účinnosti přenosu tepla také výrazně zlepšuje míru využití energie. Podle zprávy o konvenčním výrobním procesu spotřebuje mikrochemický proces méně energie a je šetrnější k životnímu prostředí. A myslím, jak je uvedeno výše, mikroorganismus může dosáhnout vysokého stupně výběru produktu, což výrazně sníží následné separační práce.

4.Rapid odpověď

Tato výhoda se odráží hlavně v rychlosti reakčních kroků. To znamená, že v konvenčním měřítku C, protože rychlost přenosu hmoty je pomalá, stává se kontrolním krokem celé reakce. Pro tento typ reakce použití mikroreaktoru zlepší proces přenosu hmoty, čímž se zvýší reakční rychlost celé reakce.

5.Bezpečnost

Malý prostor v mikroreaktoru umožňuje provádění reakcí s vysokou aktivitou, toxicitou nebo výbušnými meziprodukty v bezpečném případě (hlavně s odkazem na malé množství akumulace). Kromě toho specifická dostatečně velká povrchová plocha také umožňuje exotermické reakci rychle přenášet energii ven během reakce, čímž se snižuje riziko exploze přehřátím.