Spojení mezi PCHE a FLNG?

Spojení mezi PCHE a FLNG?

Spojení mezi PCHE a FLNG?

Spojení mezi PCHE a FLNG?


Díky svým kompaktním, výkonným, spolehlivým, vysokým oblastem přenosu tepla, vysokému tlaku a odolnosti vůči nízkým teplotám, výměníky tepla s plošnými spoji splňují potřeby hlavních nízkoteplotních výměníků tepla pro zkapalňování zemního plynu na moři. První volba pro hlavní kryogenní tepelný výměník pro plovoucí zkapalňování zemního plynu.

Technologie zpracování PCHE používá hlavně difúzní lepení, které má vysokou hustotu plochy přenosu tepla, vysokou kompaktnost a vysokou účinnost výměny tepla; extrémně vysoký tlakový odpor (maximální tlakový odpor do 60 MPa) a vysoký a nízký teplotní odpor (-196 900 až 900 ℃). Menší netěsnost a vysoká přilnavost; při stejném tepelném zatížení je jeho objem a hmotnost pouze asi 1/6 tradičního tepelného výměníku typu shell & tube.


PCHE-FLNG


PCHE může být široce používán v plovoucím zařízení pro skladování a vykládku zkapalněného zemního plynu (FLNG); offshore zkapalňovací kondenzátor zemního plynu, regenerátor, odpařovač zplynování zemního plynu, tepelný výměník plyn-plyn, superchladič atd. Stejně jako další oceánské platformy, plovoucí skladovací a zplynovací zařízení.