Průmyslové dotazy
vše
Produkty FAQs
Časté otázky týkající se služeb
Průmyslové dotazy

Průmyslové dotazy

Jaký je současný stav domácího mikrochemického průmyslu?

Jaký je současný stav domácího mikrochemického průmyslu? Lékařský a chemický průmysl souvisí s rozvojem celé země a kvalitou obživy lidí a je důležitým pilířovým průmyslem, který měří národní sílu země. Na rozdíl od jiných průmyslových odvětví čelí chemický průmysl vážnější bezpečnostní situaci. Zejména jakmile dojde k mnoha nebezpečným chemickým nehodám, často dojde současně k velkému počtu obětí, což způsobí extrémně špatné sociální dopady. Kromě častých chemických nehod omezují rozvoj průmyslu také problémy, jako je vysoká spotřeba energie, vysoké znečištění, plýtvání zdroji a nízká účinnost. Na jedné straně to souvisí s lidskými provozními faktory a na druhé straně to také souvisí s technologií zpětného vybavení. Aby se tento stav změnil, v posledních letech nová technologie - Micro Chemical Technology, která může výrazně zkrátit dobu chemické reakce a lépe vyřešit mnoho chemických problémů, jako je silná koroze, znečištění, vysoká spotřeba energie, hořlavost a výbuch atd. Ve srovnání s tradiční chemickou technologií má mikrochemická technologie velké vyhlídky do budoucna a aplikační hodnotu v jemném chemickém průmyslu. Jádrem celé technologie je mikrokanálkový reaktor, který s vlastnostmi „tří přenosů a jednoho zpětného chodu“ zásadně řeší problémy silné koroze, vysokého znečištění, vysoké spotřeby energie, hořlavosti a výbuchu. V současné době již mají výrobci jemných chemikálií v mé zemi značný rozsah, zejména je mezi nimi mnoho různých druhů jemných chemikálií. Ačkoli je rozsah obrovský, průmyslová základna je velmi slabá. Úroveň řízení bezpečnosti zejména výrazně zaostává za ostatními vyspělými zeměmi. Z důvodu nedostatku průmyslové technologie a nedokonalé úrovně právního a bezpečnostního dohledu a hodnocení není vývojový proces a úroveň bezpečnosti celého chemického průmyslu na stejné úrovni. „Pokyny pro posuzování bezpečnostního rizika jemných chemických reakcí“ vydané Státní správou bezpečnosti práce jasně zdůrazňovaly: Pro proces reakce je třeba optimalizovat proces úrovně rizika 4 a 5 nebo vyšší, aby se riziko snížilo, například jako mikro-reakce, kontinuální Dokončete reakci a tak dále. Zejména výhody, které přináší technologie mikro-reakce v oblasti čistých chemikálií, mohou výrazně zlepšit základní bezpečnost procesu rafinace. Na základě technologie mikro-reakce se HZSS zaměřuje na technologii chemických procesů se zaměřením na vývoj kontinuálních mikro-reaktorů a rozsáhlých chemických zařízení; zkoumá automatizaci a technologii přesného řízení pro celý proces chemické výroby a vyvíjí digitální, informační a inteligentní procesy výroby chemikálií; HZSS slouží výzkumným a vývojovým a výrobním projektům farmaceutických, barvivových, pesticidních, environmentálních, nanoprůmyslových, petrochemických a dalších podniků doma i v zahraničí a pomáhá zákazníkům vyvíjet a zlepšovat procesy k dosažení bezpečnější, ekologičtější a účinnější průmyslové výroby.

Výhody plně automatického procesu laserového svařování?

Výhody plně automatického procesu laserového svařování? Laserové svařování využívá vysokoenergetické laserové pulsy k lokálnímu ohřevu materiálu na malé ploše. Energie laserového záření difunduje do materiálu prostřednictvím vedení tepla a materiál se taví, aby se vytvořil specifický roztavený bazén, aby se dosáhlo účelu svařování. Jedná se o nový typ svařovací metody, zejména pro svařování tenkostěnných materiálů a přesných dílů. Může realizovat bodové svařování, svařování na tupo, svařování stehů, svařování svařováním atd., S vysokým poměrem stran, malou šířkou svaru a malou zónou ovlivněnou teplem. Malá deformace, rychlá rychlost svařování, hladký a krásný svařovací šev, po svařování není potřeba manipulace ani jednoduché zpracování, vysoká kvalita svařovacího švu, žádné vzduchové otvory, přesné ovládání, malé zaostřovací pole, vysoká přesnost polohování, snadno realizovatelná automatizace. Laserové svařování má významné výhody, kterým se tradiční metody svařování nemohou rovnat: malý rozsah ohřevu, úzký svarový šev a tepelně ovlivněná zóna, vynikající výkonnost spoje; malé zbytkové napětí a deformace svařování, lze dosáhnout vysoce přesného svařování; vysoká teplota tání, vysoká tepelná vodivost, materiály citlivé na teplo a nekovy jsou svařovány; rychlost svařování je vysoká, produktivita je vysoká; a je vysoce flexibilní. Fluorová boční hlava nového výměníku tepla s trubkou a trubkou HZSS používá pro nucené utěsnění místo tradičního těsnění šroubu hlavy laserové svařování; tlak je vysoký a na straně fluoru nehrozí žádné riziko úniku. A hloubka průniku je velká; rychlost penetrace je vysoká; tepelně ovlivněná zóna je malá a chlazení je extrémně rychlé.

Jaká je vývojová situace PCHE v domácím ropném a plynárenském poli?

Jaká je vývojová situace PCHE v domácím ropném a plynárenském poli? Samotný výměník tepla s plošnými spoji (PCHE) je čistý a ekologický výrobek se značnými účinky na úsporu energie a ekonomické výhody, které může přinést, jsou ještě působivější. Odhaduje se, že do roku 2022 bude poptávka po PCHE asi 500 jednotek v hodnotě asi 2,5 až 5 miliard juanů. V oblasti offshore inženýrství mohou PCHE výrazně ušetřit stavební náklady na offshore zařízení a lze je použít na offshore platformy, plovoucí skladovací a opětovné zplyňovací jednotky (FSRU), FLNG a další offshore zařízení. Kompaktní a vysoce účinné výměníky tepla (zkráceně PCHE) se široce používají v plovoucích skladovacích a vykládacích jednotkách pro výrobu zkapalněného zemního plynu (FLNG), plovoucích skladovacích jednotkách (FSRU) a na těžařských platformách pro těžbu ropy a zemního plynu. Používají se při vývoji ropných a plynových zdrojů v Jihočínském moři a v celém oceánském zařízení Core. V současné době je zařízení monopolizováno společností Heatric ve Velké Británii, což má za následek extrémně drahé zařízení s jedinou cenovou nabídkou až miliony dolarů. Společnost Heatric dodala po celém světě celkem 2 500 PCHE. Vzhledem k nedostatku špičkových hlubinných klíčových technologií a možností rozvoje vybavení mé země nemá schopnost lokalizovat PCHE pro ropná a plynárenská pole na moři, což se stalo důležitým faktorem omezujícím hlubinný ropný a ropný průmysl v mé zemi. rozvoj plynových zdrojů. Vysoce účinný výměník tepla PCHE používaný v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři je klíčovou klíčovou technologií, kterou „zasekly“ cizí země a představují hrozbu pro nezávislý rozvoj hlubinných ropných a plynových zdrojů v mé zemi. Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd., podle plánu tepelného designu PCHE poskytnutého společností CNOOC, vyrábí kompaktní a efektivní mikrokanálové výměníky tepla (PCHE) pro ropné a plynové pole na moři, čímž pokrývá technologii pro urychlení lokalizace základna nezávislého základního vybavení mé země. Kompaktní a vysoce účinný mikrokanálový výměník tepla (PCHE) se používá v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři. Tento produkt vyplňuje domácí mezeru a obecně dosáhl pokročilé mezinárodní úrovně. Může být použit v pobřežních ropných a plynových / LNG a souvisejících polích. To znamená, že Čína může samostatně vyvíjet a vyrábět efektivní a spolehlivé zařízení PCHE pro těžbu ropy a zemního plynu na moři! Lokalizace zařízení má velký strategický význam a ekonomické výhody pro prolomení monopolu zahraniční technologie, zlepšení úrovně domácí výroby zařízení a zajištění národní energetické bezpečnosti.

Technologie palivových článků a vodíku (FCH)

Technologie palivových článků a vodíku (FCH) Vodík: Vodík je nosičem energie, nikoli zdrojem energie, a může přepravovat nebo ukládat velké množství energie. Vodík lze použít v palivových článcích k výrobě elektřiny nebo k zajištění tepla. Vodík je čistý nosič sekundární energie, který lze snadno přeměnit na elektřinu a teplo, má vysokou účinnost přeměny a má více zdrojů. Pomocí obnovitelné energie k dosažení rozsáhlé výroby vodíku může překlenovacím účinkem vodíku poskytnout nejen zdroj vodíku pro palivové články, ale také jej lze zelenou přeměnit na kapalná paliva, aby bylo možné dosáhnout udržitelného cyklu. plynulého přechodu od fosilní energie k obnovitelné energii, zrod udržitelné vodíkové ekonomiky. Jako most spojující obnovitelnou energii a tradiční fosilní energii může vodíková energie překlenout realizaci „vodíkové ekonomiky“ a současného nebo „energetického systému po fosilní energii“. Proto je použití vodíkové energie jako zdroje čisté energie důležitou součástí budoucí energetické transformace. Palivový článek: Palivové články kombinují vodík a kyslík a vyrábějí elektřinu, teplo a vodu. Je běžné porovnávat palivové články s bateriemi. Oba převádějí energii produkovanou chemickými reakcemi na využitelnou elektrickou energii. Pokud je však k dispozici palivo (vodík), palivový článek bude vyrábět elektřinu bez ztráty náboje. Palivové články jsou slibnou technologií, kterou lze použít jako zdroj tepla a elektřiny pro budovy a jako zdroj energie pro elektrické motory pohánějící vozidla. Palivové články fungují nejlépe na čistém vodíku. Ale paliva, jako je zemní plyn, metanol a dokonce i benzín, lze reformovat tak, aby vyráběly vodík pro palivové články. Některé palivové články mohou dokonce použít metanol přímo jako palivo bez použití reformátoru. Technologie palivových článků. Vodíkové palivové články mohou účinně a čistě přeměňovat chemickou energii přímo na elektrickou energii, což je pokročilejší technologie přeměny než běžné tepelné motory. Rychlý rozvoj technologie palivových článků přinesl velkou příležitost pro transformaci energie a energie a vozidla s palivovými články jsou považována za hlavní zdroj energie v éře po fosilních energiích. Stejně jako elektrickou energii lze vodík jako nosič energie získat přeměnou různých primárních energetických zdrojů a stát se mostem od fosilní energie k energii fosilní, od nízkých emisí uhlíku k nulovým emisím uhlíku. Řetěz průmyslového odvětví vodíkové energie zahrnuje zejména: výrobu, skladování, přepravu a použití vodíku. Vodík může být široce používán v tradičních oborech, ale také ve vznikajících vodíkových energetických vozidlech (včetně osobních automobilů, užitkových vozidel, logistických vozidel, vysokozdvižných vozíků, železničních vozů atd.) A výrobě vodíkové energie (včetně kombinované výroby tepla a energie s distribuovanou energií, skladování energie, záložní zdroj atd.). Zaměření vývoje vodíkové energie: Běžné klíčové technologie, jako jsou komíny palivových článků, základní materiály, řídicí technologie a technologie skladování vodíku; klíčové komponenty; výstavba infrastruktury, jako je vodík, doprava vodíku a hydrogenace.

Jak klimatizace používá výměník tepla

Jak klimatizace používá výměník tepla? Klimatizační jednotka přenáší teplo vnitřního prostoru ven. Chladivo je jednou z hlavních chemikálií, na které tento proces spoléhá. Když se chladivo změní z plynu na kapalinu a vrátí se znovu v procesu chlazení, bude chladivo přenášet, absorbovat a uvolňovat teplo. Krok: 1. V klimatizačních zařízeních proudí chladivo různými součástmi a pohybuje s nimi teplo. 2. Chladivo začíná jako nízkotlaká kapalina v cívce výparníku. 3. Ventilátor fouká vnitřní vzduch do cívky skrz cívku. Když chladivo absorbuje teplo ve vzduchu, chladivo se promění v páru, aby ochladilo místnost. 4. Nyní je chladivo druh nízkotlakého topení, které vstupuje do kompresoru (obvykle umístěného venku) a v kompresoru se přeměňuje na vysokotlaký horký plyn. 5. Chladivo vstupuje do kondenzátoru a obvykle také vstupuje do kondenzátoru. 6. Když vzduch proudí kondenzátorem, bude odebírat teplo v chladivu, takže se z chladiva stane opět vysokotlaké chladivo. 7. Chladivo se dále ochladí v expanzním ventilu a poté se vrátí do výparníku, aby absorbovalo více tepla a odneslo ho ven z budovy. Přestože lze celou klimatizační jednotku považovat za výměník tepla mezi vnitřním a venkovním prostorem, je kondenzátor součástí přenosu tepla v klimatizační jednotce. Výměník tepla je zařízení, které přenáší tepelnou energii z jednoho média na druhé. Výměníky tepla pomáhají nejen s chlazením a vytápěním domů a budov, ale také pomáhají efektivněji fungovat stroje a motory.

Co je integrovaný mikrokanálový reaktor?

Co je integrovaný mikrokanálový reaktor? Integrovaný mikrokanálový reaktor je třívrstvý strukturní prvek, který je vyroben z pevného substrátu s malou velikostí kanálu a strukturou, který lze použít pro chemické reakce pomocí technologie přesné difúzní vazby. Reakční médium proudí v kanálu reakční vrstvy a dokončí požadovanou reakci v kanálu a teplosměnné médium je distribuováno po obou stranách reakční vrstvy, aby poskytlo požadovanou teplotu pro reakci. Použitelné reakce integrovaného mikrokanálového reaktoru: l Silná exotermická reakce l Reakce s nestabilními reaktanty nebo produkty l Rychlá reakce s přísnými požadavky na poměr reaktantů l Nebezpečná chemická reakce l Reakce při vysoké teplotě a vysokém tlaku l Nanomateriály a reakce vyžadující jednotnou distribuci produktů

Co je to systém zkapalňování vodíku?

Co je to systém zkapalňování vodíku?   Obr.1: Proces zkapalňování vodíku Průběh procesu: Vodík suroviny vstupuje do chladicí skříně, je předchlazován předchlazeným primárním výměníkem tepla HX-1 studeným dusíkem a poté vstupuje do ochlazeného sekundárního výměníku tepla HX-2 kapalným dusíkem a poté vstupuje do kapalný dusík ponořený primární pozitivní parahydrogenový konvertor pro konstantní teplotní konverzi. Konvertovaný plynný vodík je chlazen třetím a čtvrtým tepelným výměníkem HX-3 a HX-4 a poté vstupuje do pozitivního a sekundárního vodíkového konvertoru druhého stupně pro adiabatickou konverzi. Současně se po exotermickém ohřevu vrací k ochlazování do čtyřstupňového výměníku tepla HX-4. . Chlazený plynný vodík je chlazen pátým a šestým výměníkem tepla HX-5 a HX-6 a poté vstupuje do třístupňového pozitivního a sekundárního vodíkového konvertoru pro adiabatickou konverzi. Současně se teplo uvolňuje a vrací zpět do šestistupňového výměníku tepla HX-6 k chlazení. . Chlazený vodík je chlazen sedmistupňovým výměníkem tepla HX-7, poté chlazen škrticí klapkou JT a poté ochlazován osmým stupněm výměníku tepla HX-8 a vstupuje do čtvrtého stupně kladného vodíku pro adiabatickou konverzi , zatímco je exotermický Po zvýšení teploty se opět vrátí do osmistupňového výměníku tepla HX-8. Po ochlazení vstoupí do dewarového úložiště kapalného vodíku. Vysokotlaký plyn helia vypouštěný šroubovým šroubovým kompresorem je chlazen vodním chladičem, předchlazen studeným dusíkem předchlazeným primárním výměníkem tepla HEX1 a poté vstupuje do předchlazeného sekundárního výměníku tepla HX-2 kapalným dusíkem. Poté vstupte do tří nebo čtyřstupňových výměníků tepla HX-3, HX-4, aby se ochladily na nižší teplotu, a poté projděte dvoustupňovou turbínou v sérii. Po adiabatickém expanzním chlazení uprostřed chladicího okruhu se z něj stává nízkoteplotní a nízkotlaký plynný helium. Osmistupňový výměník tepla HX-8 nízkotlaký boční vstup. Vrácené nízkoteplotní a nízkotlaké hélium protéká osmým výměníkem tepla prvního stupně (HX-8 ~ HX-1) v opačném směru, aby obnovilo chladicí kapacitu, poté opustilo chladicí box a poté se vrátilo do sací strana kompresoru pro recirkulaci. Srovnávací výhody: 1. Difuzní svařování bez pájky, vysoké a nízké teplotní odolnost (-200 ℃ ~ 900 ℃), vysoká pevnost, vysoká účinnost výměny tepla, nízká míra netěsnosti (1 * 10-9Pa · m3 / s), vysoká bon ding pevnost (10 MPa ). Ve stejné době, sekundární bon ding nemá žádný vliv na základní svaru, atd 2. Výměníky tepla používané v domácím systému zkapalňování vodíku jsou hlavně deskové výměníky tepla z hliníkové slitiny. Vzhledem k přísným požadavkům na míru úniku produktu jsou desky deskového výměníku tepla z hliníkové slitiny vybrány tak, aby byly silné, velké a těžké. Problémy, jako je pájení na tvrdo, není snadné opravit. Deskové žebrové výměníky tepla z hliníkové slitiny a potrubí z nerezové oceli budou čelit obtížím při svařování hliníkové slitiny a nerezové oceli. První domácí ve velkém měřítku vodík zkapalňování systém vyvinutý Shen shi ‚s domácí produkce diffusion- Bon DED desku z nerezavějící oceli-fin výměník tepla řeší výše uvedené problémy a vyplňuje polotovar ocelového plechu-fin výměníku tepla v taviči oblasti domácí vodíku . Obr2: Systém zkapalňování vodíku a výměník tepla z ocelových desek pro nízkou teplotu

Spojení mezi PCHE a FLNG?

Spojení mezi PCHE a FLNG? Díky své kompaktní, efektivní a spolehlivé oblasti s vysokou hustotou přenosu tepla, vysokému tlaku a nízké teplotě splňují tepelné výměníky s plošnými spoji potřeby hlavních nízkoteplotních tepelných výměníků pro plovoucí zkapalňování zemního plynu na moři. První volba pro hlavní kryogenní výměník tepla pro plovoucí zkapalňování zemního plynu. Technologie zpracování PCHE využívá hlavně difúzní lepení, které má vysokou hustotu oblasti přenosu tepla, vysokou kompaktnost a vysokou účinnost výměny tepla; extrémně vysoká tlaková odolnost (maximální tlaková odolnost až 60 MPa) a vysoká a nízká teplotní odolnost (-196 ℃ až 900 ℃). Menší netěsnost a vysoká pevnost lepení; při stejném tepelném zatížení je jeho objem a hmotnost pouze asi 1/6 tradičního výměníku tepla typu shell & tube. PCHE může být široce používán v plovoucím zařízení na skladování a vykládání zkapalněného zemního plynu (FLNG); pobřežní kondenzátor zkapalňování zemního plynu, regenerátor, výparník pro opětovné zplyňování zemního plynu, výměník tepla plyn-plyn, podchlazovač atd. Stejně jako další oceánské plošiny, plovoucí skladovací a zplyňovací zařízení.

Průmyslová řešení PCHE

Průmyslová řešení PCHE Letectví a kosmonautika: Řízení letectva za studena, předchlazovač raketového pohonného systému Jaderná energie: Drobné reaktory, Vysokoteplotní plynem chlazené reaktory (HTGR) a pokročilé vysokoteplotní reaktory (AHTR) atd. CSP: ohřívač SCO², regenerátor SCO² a předchlazovač FLNG & FSRU: FLNG zkapalňovací jednotka kondenzátor smíšeného chladiva, kompresor za chladičem atd., LNG-propanový zplyňovač Atd.

Jak mezichladič mění účinnost plynové turbíny?

Jak mezichladič mění účinnost plynové turbíny? Aby se zlepšila tepelná účinnost plynových turbín, lidé přišli s různými metodami. Jedním z nich je mezichladič. Plynové turbíny jsou v zásadě tepelnými motory. Energie pochází z expanze vzduchu teplem. Proto je mírou energie plynové turbíny teplotní rozdíl mezi vzduchem dovnitř a ven ze spalovací komory. Nejpřímější metodou tohoto teplotního rozdílu je zvýšení teploty spalovací komory, ale výdržná teplota spalování komora a vysokotlaká turbína jsou také omezené, takže teplotu plynu nelze bez omezení zvýšit. V tomto případě lidé postupují opačně a snižují vstup do teploty vzduchu ve spalovací komoře, takže lze zvýšit teplotní rozdíl mezi oběma stranami spalovací komory, aniž by se zvýšila teplota samotné spalovací komory. Takto funguje mezichladič. Podle příslušných údajů se mezichladiče obvykle instalují mezi nízkotlaké kompresory a vysokotlaké kompresory, tj. Poté, co vzduch prochází nízkotlakými kompresory a poté vstupuje do vysokotlakých kompresorů mezichladičem, mezichladič snižuje vzduch do vysokotlakého kompresoru Teplota motoru, spotřeba kompresního výkonu vysokotlakého kompresoru je proto snížena a měrný výkon celé jednotky je zlepšen.   Mezichladič Shenshi z titanové slitiny pro lodní motory vyvinutý vysokoteplotním vzduchovým a tepelným výměníkem tepla z titanu a titanu ze slitiny titanu o výkonu 1300 kW pro lodní plynové turbíny se dobře používá na lodích, což účinně zvyšuje účinnost plynové turbíny lodi.

Je PCHE vhodný pro systémy výroby energie?

Je PCHE vhodný pro systémy výroby energie? PCHE je vhodný pro cyklus výroby energie za vysokých teplot a vysokého tlaku! Pro superkritický systém výroby energie CO₂: Výměna tepla v současné superkritické testovací smyčce CO₂ většinou využívá PCHE, který je vhodný pro vysokou pracovní teplotu a vysoký pracovní tlak a má dobrou roztažnost; mezitím je PCHE kombinací strukturovaného vysoce účinného tepelného výměníku s vysokou integritou. Díky kombinaci difúze je výměník tepla odolný vůči vysokým a nízkým teplotám a vynikajícím mechanickým vlastnostem, což z něj činí jediný výměník tepla, který lze použít v superkritickém cyklu CO₂. Pro jaderné elektrárny: Výměníky tepla s plošnými spoji přispívají ke zlepšení řízení tepla a ekonomických výhod tepelných elektráren a jaderných elektráren. Jeho kompaktní rozměry, vysoká odolnost vůči teplotám a tlaku a vysoká účinnost výměny tepla z něj činí nejlepší volbu pro budoucí tepelné výměníky. Teplota potřebná pro jadernou energii je 850 stupňů a PCHE je v současnosti nejodolnější tepelný výměník; a ve srovnání s tradičním výměníkem tepla typu shell & tube je PCHE spolehlivější a bezpečnější.

LNG a výměník tepla s plošnými spoji

LNG a výměník tepla s plošnými spoji Díky své kompaktní, efektivní a spolehlivé oblasti s vysokou hustotou přenosu tepla, vysokému tlaku a nízké teplotní odolnosti splňuje PCHE potřeby hlavních nízkoteplotních výměníků tepla pro plovoucí zkapalňování zemního plynu na moři. Stala se první volbou pro hlavní nízkoteplotní výměník tepla pro plovoucí zkapalňování zemního plynu na moři. Jejich velikost je obvykle 20% velikosti plášťových a trubkových výměníků tepla, ale na rozdíl od jiných kompaktních výměníků tepla mohou být navrženy pro tlaky až do 9000 psi (620 bar). Maximální tlak může dosáhnout 60 MPa, minimální teplota je nižší než -200 ° C a účinnost až 98%, což je vhodné pro modularizaci. Ve srovnání s pájenými deskovými výměníky tepla jsou PCHE odolnější vůči vysokým teplotám, vysokému tlaku, korozi a není snadné je prosakovat. Jsou vhodnější pro plovoucí zkapalňování zemního plynu na moři. Vysoce účinný kompaktní tepelný výměník Shenshi Diffusion Bonded je nákladově efektivnějším řešením pro LNG. PCHE může být široce používán v plovoucím systému zkapalněného zemního plynu; a kondenzátory zkapalňování a regenerace zemního plynu, regenerátory, odpařovače zpětného zplyňování zemního plynu, výměna tepla plyn-plyn v ropných plošinách na moři, zařízení, podchlazovač atd. Výhody / vlastnosti PCHE: Vysoká hustota oblasti přenosu tepla, vysoká kompaktnost a vysoká účinnost přenosu tepla; Menší netěsnost a vysoká svařovací pevnost; Extrémně vysoká tlaková odolnost (maximální tlaková odolnost až 60 MPa) a vysoká a nízká teplotní odolnost (-196 ℃ až 900 ℃ ); Při stejném tepelném zatížení je jeho objem a hmotnost pouze asi 1/6 tradičního výměníku tepla typu shell & tube. Výměník tepla s plošnými spoji Shenshi pro zplynovač LNG-FSRU / FLNG

Pomáhají výměníky tepla skutečně zvýšit produktivitu?

Pomáhají výměníky tepla skutečně zvyšovat produktivitu? Role tepelného managementu v moderním provozu V dnešním moderním průmyslu znamená elektrický tepelný management mnohem víc, než tomu bylo dříve. Vedle chlazení elektrických rozvaděčů může být tepelná správa nezbytná také pro celou řadu dalších důležitých procesů. Z důvodu stále důležitějších rolí, které převzala správa tepla, je pro společnosti ještě důležitější najít a implementovat efektivnější řešení, jak to zvládnout. V mnoha případech tato řešení přicházejí v podobě moderních výměníků tepla, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoce výkonné výsledky chlazení při minimálních nákladech pro společnosti. Od té doby, co se společnosti začaly spoléhat na to, že většinu svých operací zvládne technologie, je tepelná správa důležitou součástí těchto operací. Většina forem technologií využívá elektřinu, což znamená, že jejich součásti do určité míry generují elektrické odpadní teplo. Hlavní rolí tepelného hospodářství bylo tradičně zabránit tomu, aby se elektrické odpadní teplo hromadilo uvnitř skříní, ve kterých jsou umístěny elektrické součásti. Dnes je však technologie tak dominantní, že i jednoduchá role udržování skříní v chladu se může stát těžkopádnou bez správného řešení elektrického chlazení. Naštěstí výměníky tepla již dlouho poskytovaly společnostem efektivnější a nákladově efektivnější způsob udržování vysoce výkonného tepelného managementu. Jak výměníky tepla zefektivňují řízení tepla Důvodem, proč se tradiční řešení chlazení často staly těžkopádnými, je skutečnost, že procesy, které využívají k implementaci elektrického chlazení, jsou do značné míry závislé na energii a údržbě. Řešení, jako jsou klimatizace a vzduchové kompresory, které používají chlazený vzduch k zabránění hromadění odpadního tepla, mohou společnosti stát stále více, protože se více spoléhají na technologii. Za tímto účelem se tepelné výměníky zabývají elektrickým tepelným managementem odlišně. Namísto chlazeného vzduchu zastavují hromadění odpadního tepla absorpcí a přenosem tepla v nepřetržité smyčce. Použití ekologicky šetrné chladicí kapaliny k přenosu tepla v pokročilém tepelném výměníku pomáhá společnostem výrazně ušetřit na většině nebo všech svých procesech tepelného managementu. Dopad tepelných výměníků na produktivitu Když se společnosti spoléhají na tepelné výměníky místo na tradiční klimatizační zařízení nebo vzduchové kompresory, jsou výhody značné. Nejen, že výměníky tepla vyžadují mnohem méně energie, ale také zařízení, které používají, je také mnohem jednodušší a snadněji se udržuje. Protože přenos tepla je poháněn převážně přírodními procesy, jako je přirozená / nucená konvekce a chlazení fázovými změnami, výměníky tepla nepotřebují složité stroje, které používají starší řešení. To znamená, že nevyžadují tolik běžné údržby a je mnohem méně pravděpodobné, že přeruší operace kvůli neplánovaným opravám.

Jaké jsou výhody mikroreaktorů?

Jaké jsou výhody mikroreaktorů? 1. Malé množství činidla, náklady se snížíPokud se mikroreaktor použije ke zkoumání povahy látky nebo ke studiu chemického procesu, lze dosáhnout velmi malého počtu činidel. To významně snižuje náklady a umožňuje přesnější fyzikální a chemické vlastnosti. 2. Vysoká selektivitaU mnoha biochemických reakcí stejné reaktanty často poskytují řadu produktů. To se vysvětluje skutečností, že reakční podmínky nejsou dostatečně přesné a stabilní, což ovlivňuje kinetiku reakce a termodynamické procesy a ovlivňuje konečný produkt. V mikroreaktoru lze správně řídit reakční podmínky, aby se dosáhlo vysoce přesné volby produktu. 3. Zelená nízká spotřebaZvýšení účinnosti přenosu tepla také výrazně zlepšuje míru využití energie. Hlášení konvenčního výrobního procesu, mikrochemický proces spotřebovává méně energie a je šetrnější k životnímu prostředí. A myslím, jak bylo uvedeno výše, mikroorganismus může dosáhnout vysokého stupně selekce produktu, což výrazně sníží následné separační práce. 4. Rychlá reakceTato výhoda se odráží hlavně v rychlosti reakčních kroků. To znamená, že v konvenčním měřítku C, protože rychlost přenosu hmoty je pomalá, se stává kontrolním krokem celé reakce. U tohoto typu reakce zvýší použití mikroreaktoru proces přenosu hmoty, čímž se zvýší reakční rychlost celé reakce. 5. ZabezpečeníMalý prostor v mikroreaktoru umožňuje v bezpečném případě provádět reakce zahrnující vysokou aktivitu, toxicitu nebo výbušné meziprodukty (zejména s ohledem na malé množství akumulace). Kromě toho dostatečně velká dostatečně velká povrchová plocha také umožňuje exotermické reakci rychle přenášet energii ven během reakce, čímž se snižuje riziko exploze přehřátím.